Montáž a technické parametry

Všeobecně

Plastová studniční skruž slouží jako funkční náhrada za betonové skruže. Materiál je hygienicky certifikovaný, to znamená, že skruže mohou být použity pro styk s pitnou vodou. Jejich nesmírnou výhodou je hmotnost a s ní spojená manipulace, kterou zvládne 1 člověk.

Technické údaje

Plastová studniční skruž je vyrobená skružením hladkých PP desek tl. 5-8 mm. Sváry jsou vodotěsné, což je zabezpečené technologickými postupy při výrobě. Každá skruž je vybavená spojovacím lemem, který slouží jako výztuha proti deformaci skruže, ale i pro lehčí montáž jako spojovací část mezi jednotlivými kusy. V případě zájmu je možné vybavit plastovou skruž - přechodkami, schody, perforací, poličkami na umístění čerpadla nebo jiného zařízení, dnem, průlezem a poklopem.

Technologické parametry

Průměr skruže min 300 mm – max 1500 mm
Výška skruže min 1000 mm – max 8000 mm
Výbava skruže:  Přechodky, perforace, schody, poličky, průlez, poklop, dno

Montáž

Montáž plastové skruže si zajišťuje objednavatel. Skruž se umístí na štěrkové lůžko do roviny. Doporučujeme při obsypání umístit do vnitřku skruže vyztužovací kříž, aby se zabránilo deformaci skruže. Po obsypání jemným štěrkem následuje montáž dalšího kusu. Plastové skruže se spojují pomocí lemu, který se nasune na stávající skruž. Rovnoměrným obsypem se dosáhne dodržení tvaru a zabraní se deformaci. Po plastových skružích je možno přecházet, ale ne přejíždět. Musí být umístěné v zelené zóně, mimo cesty a komunikace. V případě umístění do průjezdné zóny je nutné obetonovat minimálně do hloubky 0.5 m a plastový poklop je nutné nahradit betonovým. Obetonování není předmětem dodávky.

UPOZORNĚNÍ - plastové skruže do průměru 400 mm doporučujeme umístit maximálně do hloubky 10 m. Skruže do průměru 1000 mm doporučujeme umístit maximálně do hloubky 6-7 m, skruže do průměru 1500 mm maximálně do hloubky 1-1,5 m. Vzhledem na tlak zeminy, který může být vyvíjený na skruž v nižších hloubkách doporučujeme dodržovat toto upozornění. V případě nedodržení upozornění daných dodavatelem nebude následná reklamace uznána.

Požadavky na stavební připravenost

Stavební připravenost zabezpečuje objednavatel.

Dodávka plastové skruže je na základě závazné objednávky, která obsahuje informace od objednavatele a to - hloubku a rozměr potrubí, stav hladiny spodní vody a umístění.

Záruční doba

je 24 měsíců od převzetí nádrže a splnění všech bezpečnostních a technických předpisů.